”Att sakna någon att umgås med är den främsta faktorn för upplevd ofrivillig ensamhet”

Rapporten ”Ofrivillig ensamhet bland personer 70 år och äldre i Östhammars kommun” är nu färdig och finns på Östhammars kommunwebb att läsa:
Rapport om ensamhet sammanställd

Rapporten är skriven av Elin Zetterberg tillsammans med Agnes Wennerberg, PTP-psykolog på Öregrunds vårdcentral. Enkätundersökningen har de genomfört tillsammans med Peter Bender, hälsostrateg på Östhammars kommun.

Genrebild, Pixabay

You may also like...