Barn i Östhammars kommun som inte vill vara i skolan

Vad har skolan/skolorna gjort för att förstå varför somliga barn i Östhammars kommun inte vill vara i skolan? Är det så ’enkelt’ som att hota med vite för att få barn att vilja vara i skolan igen?

I kallelsen för Barn- och utbildningsnämnden, 5/3-20, sidan 22:
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda storleken på vite för fullföljande av skolplikten till sammanträdet 2020-0305. Om eleven inte deltar på den undervisning som skolan anvisat för aktuell elev kommer nämnden att utdöma vite vid sammanträdet 2020-03-05.

Observera att det finns ytterligare två skolpliktsärenden i kallelsen. Och, läs under bilden.

Genrebild från Pixabay. Barnet på bild har inget med ämnet att göra.

Mina frågor till Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige, skickades in 4 april 2019 och besvarades av BUN:s ordförande Josefine Nilsson (C) under kommande kf:et.

Mina frågor till Allmänhetens frågestund:
”Skolpliktsärenden i Östhammars kommun ser ut att öka:
Jag har tittat på antalet skolpliktsärenden i BUN:s kallelser från februari 2015 till mars 2019.
Från att ha haft 0-1 skolpliktsärenden visar kallelserna att de ökat till fyra och i kallelsen för mars 2019 finns hela sju skolpliktsärenden.
MINA FRÅGOR:
1) Hur många ”hemmasittande” skolbarn finns i Östhammars kommun och vilka åldrar handlar det om?
2) Varför vill hemmasittarna inte gå till skolan?
3) Låt säga att någon eller alla hemmasittare trakasseras av andra barn i skolan och därför inte vill vara i skolan – måste föräldrarna betala vite om deras barn stannar hemma oavsett orsak?
4) Hur stora vitesbelopp handlar det om?
5) I kallelser kan vi läsa ”Kartläggning och analys av arbetet med skolnärvaro”. Hur ser arbetet med skolfrånvaron ut?”

You may also like...