Befolkningen i Östhammars kommun har minskat med 105 personer på 1 år (länets näst största tapp)

Newsworthy Östhammar 10 november 2023:

”Fler dog än föddes i Östhammars kommun under tredje kvartalet 2023 och fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 40 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Östhammar 22 208 invånare.”

”Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med 105 personer.”

” Under det tredje kvartalet flyttade 265 personer till Östhammars kommun medan 280 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.”

”Av de 265 som flyttade in kom de flesta från Uppsala län – 134 personer – medan 117 flyttade in från andra län i Sverige och 14 invandrade från andra länder.”

”Av de 280 som lämnade kommunen flyttade 129 till övriga Uppsala län, 132 till andra län och 19 till utlandet.”

”Det föddes 47 barn i Östhammars kommun under tredje kvartalet, medan 75 personer avled. Det innebär att kommunen hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.”

FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖRRA ÅRET, SAMTLIGA 8 KOMMUNER I UPPSALA LÄN:

På plus
* Uppsala + 4102
* Enköping + 437
* Knivsta + 400
* Håbo + 363

På minus
* Heby – 43
* Älvkarleby – 56
* Östhammar – 105
* Tierp – 189

Befolkningen i Östhammar minskade under tredje kvartalet 2023. Det visar SCB:s senaste siffror

You may also like...