Blablabla på kaffemöten med Östhammars kommun om skärgårdstrafik – som inte finns

Jag läser kallelsen för ksau 6 oktober om ”Skärgårdstrafik, diskussion”.
Jag minns även alla öppna möten som kommunen bjudit in till då det ska drickas kaffe tillsammans just under parollen ”vi gör det tillsammans” och blablablabla … Tänk att folk går på det här tramset!

När det var möte på Gräsö Gård om skärgårdstrafiken – som inte finns – var alla eniga om att det åtminstone skulle arbetas för ett pilotförsök med anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården. Även om jag och mina partikollegor i Ostkustens Framtid var skeptiska redan då till om myndigheter vill anstränga sig för skärgårdsbefolkningen, så tänkte vi samtidigt att det kanske var vi som var negativa. Tänk positivt!

I kallelsen för ksau 6 oktober 2020:
Ӏrendebeskrivning
Under det senaste året har Gräsö Södra Skärgårds intresseförening tillskrivit kommunen vid flera tillfällen, dessutom har ett mer eller mindre öppet möte hållits. I grunden vill de som bor i skärgården, på öar utan landförbindelse, att det finns en fungerande kollektivtrafik även för dem. Detta accentuerades i samband med att kommunen tog bort glesbygdsfärdtjänsten. I bilagda skrivelser har föreningen synpunkter, frågor och uppmaningar kring;
 Glesbygdsfärdtjänst
 Färdtjänst
 Skolskjutsar
 Upphandling och priser
 Allmänna resor
 Att de känner sig lovade ett pilotprojekt

Förvaltningen har besvarat detta i bilagd skrivelse.
– – –
Med anledning av det som nämnts om en framtida samordning av de samhällsbetalda resorna där regionen också kan ta ett ansvar för en anropsstyrd kollektivtrafik planeras i nuläget inget pilotprojekt. ”

Med vänliga hälsningar
Peter Nyberg Kommundirektör”

You may also like...