Bli leverantör och lämna anbud till Östhammars kommun

Östhammars kommun:
”Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som leverantör att lämna anbud till oss. Vi använder oss av ett upphandlingsverktyg som heter TendSign.
I TendSign kan du aktivera en prenumeration med bevakningstjänst för att få meddelande om aktuella upphandlingar inom just ditt område.”

Läs mer på kommunens webb:
Bli leverantör och lämna anbud

You may also like...