Bli medlem i Arkitekturupproret

Nu har jag följt Arkitektupproret på Facebook flera år – dags att bli medlem i föreningen. 100 kronor medlemsavgift/år.

”Föreningen Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening som verkar för att tidlösa skönhetsvärden med inspiration från den klassiska byggtraditionen åter ska dominera stadsbyggandet och för att skydda de kvarvarande äldre miljöerna vi har från rivningar och förfulning. Föreningen vill skapa debatt och visa att det finns alternativ till modernismens fyrkantiga lådor och spektakulära skrytbyggen. Alla medlemmar i styrelsen arbetar ideellt med föreningen.”

Här finns info om Arkitektupproret:
Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor

You may also like...