Brev till Öregrundsbor angående Västerhamn

Ett brev med datum 2017-05-07 skickades ut till några Öregrundsbor och har rubriken Västerhamn

Hej Öregrundsbor!

För information:
Vi, Östhammars kommun i samarbete med projekt ”attraktiva o levande orter” och den fokusgrupp som valt att arbeta med Västerhamn, kommer till sommaren att bygga i kant med parkeringen mot havet en ca 40 cm hög knäckstensmur i olika nivåer med växter.

Till hösten görs en tillgänglig yta på andra sidan muren med stenplattor och ett antal bänkar. På vänster sida om stenplattorna (mot klipporna) kommer ett trädäck att byggas, dels för att lättare ta sig till klipporna eller för att bara nyttja däcket för skön avkoppling.
Allt för att göra det tillgängligt för oss kommunbor och för de turister som vill besöka och kunna njuta av den underbara utsikt som erbjuds här.

Arbetet kommer att ta ett par veckor och det kommer bli ett fantastiskt fint resultat som gynnar Öregrund som ort framför allt, men såklart Östhammars kommun i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Sundin, mark- och utemiljöansvarig 0173-86000

(slut på brevtexten)

(I den fokusgrupp för Västerhamn som nämns i brevet fokuserar samma grupp även på området runt klockstapeln och Strandgatan:
Anette Lindström, Janina Hellström, Olle Leufven och Henrik Sundin.)

You may also like...