Briggen Tre Kronor AB försatt i konkurs

Briggen Tre Kronor AB:

Det är med stor förstämning som styrelsen i Briggen Tre Kronor AB tvingas meddela att en ansökan om konkurs har inlämnats till Stockholms Tingsrätt.
Situationen har uppkommit till följd av extremt omfattande och oplanerade kostnader för reparationer, underhåll och inställda seglingar vid reparationsarbeten. Släpande eftersatt underhåll under pandemin är där en viktig orsak. Höga kostnader för inskolning av nya besättningsmedlemmar har också inverkat. Därutöver påverkas bolagets ekonomi av lågkonjunkturen, inflationen och ränteläget.


Läs mer här:
Briggen Tre Kronor AB försatt i konkurs | Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor AB i konkurs – Tidningen Skärgården

You may also like...