Bristande tillgänglighet i Öregrund

Att ockupera trottoarer med butiksprylar är motsatsen till att göra något tillgängligt. Diskrimineringsombudsmannen 2018:

Den som är ansvarig för en verksamhet, till exempel en arbetsplats, en skola eller en butik är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder eller den som genomför åtgärder som inte är tillräckliga kan göra sig skyldig till diskriminering. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen:
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/bristande-tillganglighet

Från och med 1 maj 2018 omfattas även mindre företag av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Det här borde Östhammars kommun känna till, till att börja med, och erbjuda företagen information om vad som gäller – särskilt på trottoarer, torg och offentliga ställen. Vad vet Östhammars kommun?

You may also like...