Brukarbedömning 2020 på kommunens fem SÄBO:n – Tallparksgården är bäst på mycket

Allt detta är Tallparksgården bäst på enligt brukarbedömningen 2020:

Helheten – Möjlighet att komma utomhus – Sociala aktiviteter – Tillgång till sjuksköterska – Bemötande – Få kontakt med personal på boendet – Förtroende för personalen – Hänsyn till åsikter och önskemål – Måltidsmiljö – Trivs med rum/lägenhet – Trivsamt utomhus – Läkare vid behov – Trygghet.

Jag vet inget om hur många boende som svarat på enkäten. Men, jag vet att Östhammars kommuns ’rättvisetänk’ brukar utmynna i att alla ska ha det lika dåligt, och nationellt ska kommunen inte vara sämst men har inga ambitioner eller visioner om att bli bäst på något – det kallas omvärldsbevakning.

En klok chef tänker så här: ”Alla SÄBO:n behöver bli lika bra som Tallparksgården!”
En korkad chef tänker så här: ”Tallparksgården verkar ha för stor budget. Avveckla hela enheten!”

Jag har surfat omkring i KOLADAS Jämföraren för att jämföra SÄBO-enheterna i Östhammars kommun: https://www.kolada.se
Kommunens fem SÄBO-enheter är Olandsgården Alunda, Lärkbacken Gimo, Parkvägen Österbybruk, Edsvägen Östhammar och Tallparksgården Öregrund.

You may also like...