Chatta med Barnombudsmannen under våren

Östhammars kommun: Vid fyra tillfällen i vår kan du som är upp till 18 år chatta med Barnombudsmannen på olika teman.

 • Vårens första chatt: Onsd 19 februari , kl 10.00-11.00
  Tema: Lek, fritid, kultur och vila
 • Chatt nummer två: Tors 6 mars kl 10.00-11.00
  Tema: Lika värde
 • Tredje chatten: Tors 24 april, kl 10.00-11.00
  Tema: Må bra
 • Vårens sista chatt: Tors 15 maj, kl 10.00-11.00
  Tema: Inflytande och delaktighet

Länk: Barnombudsmannen

You may also like...