Corona-restriktioner för Öregrunds gym

Östhammars kommun 12 november:
”Obs! Öregrunds gym omfattas från 12/11 av restriktioner för allmänheten. Gymmet som sådant kan fortsättningsvis användas men möjlighet till att använda omklädningsrum samt duschmöjligheter försvinner 07:30-15:00 måndag till fredag, till följd av risk för ökad smittspridning.

Öregrunds sporthall och gym skiljer sig från de andra anläggningarna, då den sitter ihop med skolbyggnaden, därav enskilt beslut för den anläggningen. För att minska flöde av gymgäster i skolbyggnaden hänvisas dessa till den ingången som är i direkt anslutning utifrån till gymmet (07:30-15:00).”

You may also like...