Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala

Här kan du läsa regionens vaccinationsplan. som godkändes 28 december:
LÄNK: Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala

”Den nationella planen har fungerat som utgångspunkt för framtagandet av den regionala planen för vaccination mot covid-19. Eftersom både kunskapsläget och situationen när det gäller de aktuella vaccinerna kontinuerligt förändras kommer planen under hand behöva modifieras för att vara aktuell. Planen kompletteras med verksamhetsnära rutiner för genomförande. Rutinerna finns tillgängliga via Doc Plus.”

ÄR DET VACCINATIONSTVÅNG?
”Det är frivilligt att vaccinera sig.”

PRIORITERING
”Grundprincipen är att de personer som har störst behov av att få skydd mot sjukdomen bör erbjudas vaccination först. Smittskyddsenheten definierar i samverkan med berörda den mer exakta prioriteringen.

I den första fasen av vaccination prioriteras följande grupper:

* Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst.
* Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
* Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.
* Medicinska riskgrupper.
* Personer 70 år och äldre. (Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, vi kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till.) 

Därefter erbjuds vaccination till den övriga delen av befolkningen ner till 18 års ålder.
Vaccinering av den stora delen av befolkningen kommer att ske i för ändamålet lämpliga lokaler.

SKA JAG BOKA TID FÖR VACCINERING?
”Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu, vi kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till.” 

VAD KOSTAR DET ATT VACCINERA SIG?
”Regeringen har fastställt att vaccination mot covid-19 ska vara kostnadsfri för individen.”

HUR GÖR JAG NÄR JAG VILL VACCINERA MIG?
”Via 1177.se kan invånaren få reda på när det är dags att vaccinera sig och hur det kommer att gå till.”
”När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.”
LÄNK: 1177 Vårdguiden

SKA JAG VACCINERA MIG FAST JAG HAFT COVID-19?
”Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.”  


You may also like...