De osexiga VA-frågorna

Är det A:et i Avlopp som får politiker och medborgare att bli avtända? Finns inget sexigt med vatten och avlopp. Möjligtvis vatten. Men avlopp går bort.

Jag läste en forskningsrapport i morse till frukosten. Mycket intressant rapport om hur makten och allmänheten ser på VA-frågorna:

Forskarnas slutsats är att politiker med ansvar för dricksvattenfrågor har svårt att få gehör för sina frågor i till exempel kommunfullmäktige där det är mer tacksamt att driva frågor om äldrevård, skola och invandring. Klassiska frågor där det finns tydliga åsikter beroende på om man tillhör ett höger- eller vänsterparti, har företräde i debatten.

– Dricksvattnet är inte en fråga du kan vinna politiska poäng på …

Läs mer om rapporten hos Forskning.se:
Ointresse för dricksvattnet bland kommunpolitiker

You may also like...