Östhammars kommun: Detta gäller för buller från musikverksamheter

Östhammars kommun 15 maj 2024:

Om du vet eller tror att din verksamhet ska spela musik som är högre än 55 (dBA) på din grannes husfasad efter kl. 22 så ska du alltid kontakta Miljökontoret för godkännande och rådgivning.

De nya riktlinjerna är framtagna för allas trevnad och ska bidra till att skapa en bättre ljudnivå runt våra krogar. Vi vill tydliggöra vilket ansvar man har som verksamhetsutövare och hur man kan minska risken för höga ljudnivåer, säger Lars O Holmgren, ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Riktlinjerna grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktvärde som används vid bedömning av musikbuller. Mätningen utgår främst från rum i bostäder och riktvärdet är strängare än för andra ljud eftersom ljud från musik som tränger in i bostaden ofta upplevs som mer störande än annat ljud vid samma ljudnivå.

Riktvärdet är därför satt till en relativt låg nivå, 25 decibel (dBA) då de som utsätts för musikbuller ofta uppger att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Läs mer här:
Det gäller för buller från musikverksamheter – Östhammars kommun

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *