Det krävs polistillstånd för uteserveringar – även i Öregrund

Polismyndigheten:
Du behöver tillstånd från Polisen för att ha uteservering på en offentlig plats.
Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.


Under handläggningen skickas remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Läs mer hos Polismyndigheten: Sök tillstånd för uteservering

Under sommaren väljer många restauranger att ha en uteservering.
För att ha en uteservering kan det krävas flera olika tillstånd:
1) Först och främst måste du ansöka om att få ställa dina möbler på offentlig plats. Detta gör du hos Polismyndigheten.
2) Om du sedan vill lägga golv eller glasa in din uteservering måste du ansöka om bygglov, även detta hos Polismyndigheten.
3) Driver du en restaurang som i vanliga fall serverar alkohol? Då är det även intressant att söka ett serveringstillstånd för din uteservering. För att få servera ute skall det finnas med i ditt tillståndsbevis att du har tillstånd till att servera alkohol både inne och ute.  Det serveringstillståndet som du har sedan innan gäller alltså inte på uteserveringen. Serveringstillståndet söker du i den kommun där din restaurang ligger.
Tillstånd för uteservering – Krogarna

You may also like...