Det nya reglementet för utvecklingsgrupperna

Det tog tid att få ett nytt reglemente för utvecklingsgrupperna på plats. Det handlar inte bara om alla utvecklingsgrupper i Östhammars kommun, utan även om hur ’kommunhuset’ ska förhålla sig till demokratiska processer. Här finns det nya reglementet:
Reglemente för utvecklingsgrupper – Östhammars kommun (osthammar.se)

Att tidigt involvera utvecklingsgrupperna i arbetet när det gäller frågor som har stor och långsiktig betydelse för området.
Kommunen ska betrakta utvecklingsgrupperna som en tillgång och resurs i det lokala utvecklingsarbetet.

Här är medlemmarna i Öregrunds interima utvecklingsråd
Bobby Lodin (sammankallande), Anna Öberg, Hans Lindström, Magnus Appelberg, Olle Pettersson, Torsten Molarin och Sakarias Petersson.

You may also like...