Ej ansvarsfull alkoholservering på krogarna i Öregrund

I Öregrund blir ingen krögare av med alkoholtillstånd! Tro inte att kommunen inte har en aning om hur det går till. De vet!
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över Östhammars kommun. Tycker du att Östhammars kommun missköter sitt tillsynsuppdrag i Öregrund? Kontakta Uppsala länsstyrelse.

Citat från polisrapporten om midsommaren och båtveckan 2023 i Öregrund:

Alkohol och berusning (samsyn)
Bedömningen och synen på alkoholförtäring och berusningsnivåer bland flertal krögare, dess personal, arrangörer, besökare och ordningsvakter var att det rådde en högre acceptans kring berusning. Känslan att det rådde en vedertagen inställning att det är ”ok att bli full” på krogen; Det är ju i Öregrund, lite skillnad från storstäder (liknande kommentarer kom från flera individer). I detta läge var vi tydliga med att ansvarsfull alkoholservering råder och att alkohollagen ska bedömas lika överallt.

Anmärkningsvärt är att flertal krögare, ordningsvakter och arrangörer är eller har varit verksamma i städer som Uppsala, Stockholm och andra storstäder där aktivt arbete med ansvarsfull alkoholservering och egentillsyn visat goda resultat i det förebyggande arbetet. Det rådde ej samsyn gällande alkohollagens bestämmelser hos krögare, ordningsvakter och i vissa fall även hos vissa myndighetspersoner.

Ej ansvarsfull alkoholservering
På flertalet serveringsställen, både stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd var bedömningen att det ej rådde ansvarsfull alkoholservering.

Nedan iakttagelser gjordes i samband med tillsyn:

* Personal hade ej överblick på serveringsställena, både inne och på dess uteserveringar.

* Flera restauranger hade svårt att kontrollera de som ”plankade” in på ställena, ofta resultat till följd av för lite personal.

* Bartender sålde vid ett antal tillfällen flera enheter till märkbart påverkade, i vissa fall upp till 4-8 st. enheter/försäljning samt shotsbrickor samt helrör med sprit där vissa av gästerna vid borden var märkbart påverkade eller kraftig berusade. Personalen säkerställde (i större utsträckning) inte att beställningarna överlämnades till gäster som hade rätt ålder eller endast var salongsberusade (vilket är ok enligt berusningstrappan).

* Flertal restauranger tillät märkbart påverkade gäster inträde.

* Det genomfördes i stort sett inga ålderskontroller av gäster som såg unga ut annat än ordningsvakter som kontrollerade gäster vid entréer, en åtgärd de inte har juridiskt ansvar för. Det åligger all serveringspersonal att säkerställa ålderskontroll och är förenat med straffansvar för den enskilde serveringspersonalen vid bristande kontroll.

* Allmänhet (bl.a. föräldrar, andra gäster och ungdomar), socialtjänsten/fältare informerade om flertal minderåriga som var inne på restauranger och drack alkohol. Det framkom under och efter Båtveckan att ungdomar i sociala medier fått kännedom att det var enkelt att komma in på krogarna i Öregrund utan att ålderskontroll gjordes.

* På ett antal serveringsställen rådde tydlig överservering (tillsynsprotokoll upprättades utifrån iakttagelser).

* Oreglerad helrörsförsäljning efter visst klockslag, gäster serverades helrör vid sena serveringstider samt ett flertal iakttagelser gjordes där gäster sågs ”halsa” ur helrören eller själva servera drinkar utan personalens närvaro.

* Oerfaren och/eller ouppmärksam personal – Vissa serveringsställen hade ung och till synes relativt oerfaren personal som ej hade kunskap eller erfarenhet om ansvarsfull alkoholservering eller alkohollagens bestämmelse.

* Serveringspersonal (ett par stycken) samt även ordningsvakter informerade att serveringsansvariga/krögare uppmanade att släppa in fler gäster trots att serveringsställena var fulla samt servera gäster som var märkbart påverkade trots att polis uppmanat till ansvarsfullheten vid besök.

* Det utfärdades tillfälliga serveringstillstånd för spritförsäljning vid offentlig tillställning (spritförsäljning vid stora offentliga tillställningar med tillfälliga serveringstillstånd ex. festivaler är något som polisen generellt ej förordar i Sverige, undantag sker endast vid små och tydligt avgränsande ytor och då endast till små VIP-områden där det sker kontrollerad servering). Berusningsnivåer till följd av offentlig tillställning renderade att belasta övriga serveringsställen senare under kvällen.

Läs Polisens rapport: Uppföljning av Båtveckan 2023

You may also like...