Folkhälsomyndigheten om restauranger och uteserveringar

Citerat från Folkhälsomyndighetens pressträff 7 april klockan 14, angående vad som sades om restauranger och uteserveringar:

* Varje verksamhet ska göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att minska smittspridning.
* Enbart sittande gäster.
* Glesa ut mellan borden.
* Trängsel ska generellt undvikas.
* Samma regler gäller för uteserveringar.
* Även gästerna har ett ansvar för att reglerna efterlevs.


Såklart detta gäller i hela Sverige nu – utom i Öregrund. Alltså, ingen idé att kontakta kommunen. Prova med Trafikverket: trafikverket@trafikverket.se

Högst tveksamt om Östhammars kommun vill kännas vid sitt tillsynsansvar. Det är en sak att ha ansvar, och en annan sak att ta ansvar.
Jag skulle inte bli förvånad om Östhammars kommun inte ens känner till att de har tillsynsansvar.

Länk: Folkhälsomyndighetens pressträff 7 april

You may also like...