För elfte gången har SKR genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat (NKI)

För elfte gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Undersökningen går också under namnet Insikt.
213 kommuner samt 14 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2023.

I rapporten mäts kommunerna mot varandra utifrån olika kriterier. Här finns hela rapporten att läsa:
ÖJ Företagsklimat (skr.se)

Östhammars kommun om mätningen:
Nöjda bygglovskunder
Resultatet av bygglovskundernas NKI under 2024 var 82 vilket gör att vi är rankade 25 i Sverige. Förra året var resultatet 77.

– Jag är mycket imponerad av den resa som gjorts inom hela den process som handlar om bygglov, säger kommundirektör Peter Nyberg. Bygglovsprocessen är komplex. Arbetet leds av bygglovssenheten och involverar många andra funktioner som integreras i kundernas helhetsupplevelse. Det kan exempelvis handla om vår kundtjänst, vår registratur och nämndsekreterare samt vår ekonomienhet. Resultatet är en bekräftelse att samspelet är väl kartlagt, att det har kundernas upplevelse i fokus och att det fungerar.
Nöjda bygglovskunder (osthammar.se)


You may also like...