Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden t.o.m. 12 augusti
SR P4 Uppland 2 juli: ”Så många som 2 000 bilar per dygn tar sig till Gräsö och lika många tillbaka under ett dygn. Det har lett till långa köer genom Öregrund, trafikhinder och långa väntetider till färjan.”
LÄNK: Lyssna på radioinslaget: Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

You may also like...