Frågor och svar om nederbörd och vatten till Öregrund

Benny Andersson, från Öregrund, processtekniker i Östhammars kommun hos Gästrike Vatten fick ett gäng frågor om vatten av mig och mejlade svaren i retur. Det här med vatten är inte helt okomplicerat …

Hur ser vattenförbrukningen ut i Öregrund?
”Beroende på veckodag, folkmängd, årstid, poolfyllningar och andra orsaker kan vattenförbrukningen skilja sig åt rejält. Lördagen 27 maj var dygnsförbrukningen 562 kubikmeter, och tisdag 30 maj var dygnsförbrukningen 335 kubikmeter, alltså en skillnad på 227 kubikmeter.
Den högsta vattenförbrukningen ligger under Båtveckan med en dygnsförbrukning på cirka 800 kubikmeter.”

Hur och hur ofta mäts grundvattennivån i Östhammars kommun?
”De flesta mätningar är automatiska direkt i brunnarna eller i mätrör bredvid och visas online i vårt övervakningssystem. Manuella mätningar i observationsrör bör göras minst en gång per månad eller oftare, vilket vi med nuvarande låga grundvattennivåer gör kontinuerligt beroende på ort.”

När det regnar, men inte regnar över en vattentäkt, är regnet lika mycket ”värt” då som det regn som dagvattenbrunnarna tar emot?
”Det handlar om var det regnar, hur det regnar (intensitet, hur länge), hur mycket det regnar under ett år och vilken temperatur luften har. Nederbörden bör komma i vattentäktens närområde. För att fylla på grundvattenförråden bör nederbörden komma innan grönskan börjar eftersom grönskan suger upp det mesta av regnvattnet. Vattnet som regnar på marken infiltrerar ner till grundvattnet. Dagvatten innehåller mikroorganismer och andra föroreningar och är olämpligt att ta hand om som dricksvatten och går via vattenledningar ut i hav och sjöar.”

Vilken vattentäkt använder Öregrund och Gräsö?
”Öregrund och Gräsö får dricksvatten från Ågalma råvattentäkt, från vilken vattnet pumpas nästan 9 kilometer till vattenverket på Skolgatan i Öregrund.”

Kan orterna i Östhammars kommun ha olika grundvattennivåer?
”Ja, det kan skilja sig en hel del beroende på olika stora uttag, olika grundvattenmagasin och kapacitet på magasinen, olika tillrinningsområden m.m.

You may also like...