Vrak med ammoniak ska undersökas med 3D-teknik

Sveriges Radio 12 juli 2021:
Vrak med ammoniak ska undersökas med 3D-teknik

NORRTELJE TIDNING 14 NOVEMBER 2014:
Mundogas är en tickande miljöbomb

INLÄGG FRÅN 27 SEPTEMBER 2016:
På sidan 3 i föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september.
Obs! Innan frågan läses på fullmäktige ska 1,8 ton ändras till 1800 ton (ammoniak).

Text som ska stå först men som inte står med i föredragningslistan:
Frågan ställs till Östhammars kommuns beredskaps- och säkerhetssamordnare: Lars-Erik Falk. Svar önskas under Allmänhetens frågestund, kommunfullmäktige september 2016.

Angående det sjunkna fartyget Mundogas. Följande är fakta:
Mundogas gick till botten år 1966 med fem stora tankar med ammoniak. 1800 ton flytande ammoniak fanns ombord. Fartyget ligger på 60 meters djup utanför Grundkallen och Gräsö.
Koncentrerade lösningar av ammoniak är starkt frätande. Ammoniakgas är kraftigt irriterande på ögon och slemhinnor. Vid inandning av ammoniakgas i hög koncentration finns risk för andningsbesvär och lungskada. (Källa: Giftinformation.)

Fråga 1) Hur kommer det sig att Östhammars kommun inte uppgett Mundogas med ammoniaktankarna till Räddningsnämnden, så att vraket med ammoniaktankarna finns med i riskanalysen? Hur kan Mundogas inte vara ett riskobjekt?

Fråga 2) Vilken status har ammoniaktankarna idag? Hur mycket har de rostat? Sipprar det ut ammoniak från någon av tankarna eller från alla fem?

Fråga 3) Har Östhammars kommun beredskap för att ta hand om befolkningen den dag ammoniaktankarna lossnar eller rostar sönder och ammoniakgasen sprider sig? Hur ser den beredskapen i så fall ut?

You may also like...