Från 1 juli 2015: Skolhuvudmän får rätt att sluta avtal om fjärrundervisning

Riksdagen 19 mars 2015 efter omröstning och beslut

”Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet. Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen. Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.”

Östhammars kommun vill inte ha någon som helst konkurrens av friskolor (minns Morkarla) men lägger gärna ner sina egna, så det här är nog i modernaste laget för en S-styrd kommun. Vi lunkar vidare mot stordrift och centralisering.

You may also like...