Från 27 april är det öppet på kommunens alla ristippar

Östhammars kommun 24 april 2024:

Från lördag 27 april öppnar vi kommunens alla ristippar – dygnet runt – alla dagar i veckan. Detta gör vi för att underlätta för er som behöver bli av med trädgårdsavfall.

På ristipparna tar vi emot trädgårdsavfall som ris, grenar och löv.
Annat avfall hänvisas som vanligt till kommunens återvinningscentraler och återvinningsstationer.
Det är bra om vi alla kan hjälpas åt att hålla fint på våra ristippar. Tack för att ni återvinner och sorterar!
Generösare öppettider på kommunens ristippar – Östhammars kommun (osthammar.se)

You may also like...