Granskning av kommunens granskning av namninsamlingen

from:  Yvonne A-P yvonneap@gmail.com
till:  Peter.Nyberg@osthammar.se
datum:  26 mars 2014 12:57

Hej, Peter

Någon/några av de andra namninsamlarna besöker kommunhuset för att granska din/er granskning av namninsamlingen. Bra är om ni då plockat ut de 600 du/ni menar ej är kompletta.
Alltså inte de som lämnades in som ogiltiga tillsammans med de 1813 giltiga.
Jag ska träffa  narkosläkare i morgon torsdag 27 mars och sedan vänta på halsoperation inom kort och är upptagen med min hälsa just nu.
Meddela mig datum och tid för när någon av de andra namninsamlarna kan besöka kommunhuset, så skickar jag meddelandet vidare.
/ Yvonnne Ahtaanluoma-Pettersson

from:  Nyberg, Peter Peter.Nyberg@osthammar.se
till:  Yvonne A-P <yvonneap@gmail.com>
datum:  26 mars 2014 14:45

Hej Yvonne
Eftersom vår andra granskning ej är klar än är det svårt att uppskatta när vi är klara.
Men vi kan väl preliminärboka;
31/3, KL.17.00 på kommunkontoret i Östhammar.
Peter Nyberg

from:  Yvonne A-P yvonneap@gmail.com
till:  ”Nyberg, Peter” <Peter.Nyberg@osthammar.se>
datum:  26 mars 2014 14:49

Noterat.

You may also like...