Gräsö Skärgårdsråd kämpar mot skolnedläggning

gräsö skärgårdsrådCitat från Gräsö Skärgårdsråds hemsida:
Gräsö är Sveriges tionde största ö med en yta på 88 km² och den är belägen ca 9 mil nordost om Uppsala.
Gräsö Skärgårdsråd bildades våren 1999 och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år och kämpar för att informera, stötta och hjälpa gräsöborna i stora som små frågor.

Man har bland annat brottats med hotande skolnedläggning, omorganisation av räddningstjänsten, trafikfrågor, samordning av färjetrafik och bussar, tidtabeller, linjedragningar och tillgång till parkeringsplatser.
http://grasoskargardsrad.se

You may also like...