Grattis till Kalmar – årets kommun 2019

Hela Sverige: Kalmar kommun visar återigen (år 2008 senast) att långsiktigt och genomtänkt arbete lönar sig. Satsningar på barn, ungdomar och äldre gör det lättare för alla att bo på landsbygden, och medfört att befolkningen på landsbygden har ökat. Ett enkelt och bra instrument har varit att satsa på så kallad Bygdepeng vilket ger mycket verkstad för lite pengar.

Hur gör Kalmar kommun?
De utvecklar landsbygden, inte bara staden. Kalmar kommun satsar på bostäder och skolor på landsbygden.
Vad gäller skolorna så har vi tagit beslut på att satsa på skolor och förskolor på landsbygden. Vi ska inte lägga ner, tvärtom, utveckla dem och investera. Det var länge sedan vi lade ner en skola.

Vad gör Kalmar kommun för företagsklimatet?
Kommunen har också skrivit avtal med handlare för kompletterande livsmedelsinköp, berättar Jonas. Det är också ett sätt att stötta de lokala handlarna och innebär i korthet att om något saknas på en förskola eller liknande så kan personalen gå till den lokala handlaren och komplettera med det som saknas, i stället för att åka in till de stora centralt upphandlade leverantörerna.

Läs mer: Kalmar kommun är Årets kommun 2019

You may also like...