Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i kommunen: från 90,9 % till 27,3 %

Ja, så här har vi det nu alltså. Jag har hämtat informationen från Jämföraren i KOLADA

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i Östhammars kommun, andel (%)
År 2016 var det 90.9 %
År 2020  var det 27.3 %

Snitt i riket låg år 2020 på 93,9 %

Sveriges näst sämsta kommun. Bara Borgholm är sämre. Östhammars kommun vid den blå pilen:

You may also like...