1 oktober: ”Hemställan om redogörelse för bemanning vid brandstation i Öregrund”

Räddningsnämnden Uppsala/Tierp/Östhammar har möte den 1 oktober. Under punkt 4.2 i möteshandlingarna läser vi:
Hemställan om redogörelse för bemanning vid brandstation i Öregrund

Länk Räddningsnämnden:
Räddningsnämnden Kallelse och dagordning 1 oktober

You may also like...