Hjälp Akuthjälpen i vår kommun att skänka julkassar

Kerstin Johansson på IDEELLA AKUTHJÄLPEN I ÖSTHAMMARS KOMMUN:

Kerstin Johansson, Ideella Akuthjälpen: ”Förra året var det 26 familjer i kommunen som fick julkasse. Hoppas även få er hjälp i år med ett litet bidrag till julkassar.”

Swish: 073 93 57 911 (via Kerstin Johansson)
eller
SHB: 6512 787 405 558 (Ideella Akuthjälpens konto)

Inget bidrag är för litet. Önskar jag kunde visa er glädjen när jag lämnar julmaten.

LÄNK: FACEBOOK-GRUPPEN IDEELLA AKUTHJÄLPEN I ÖSTHAMMARS KOMMUN

You may also like...