Höjd fordonsskatt för bensin- och dieselfordon

Citat Riksdagen 9 februari:
Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen.
Planerad dag för debatt och beslut är torsdag den 25 februari. 
Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Läs mer på Riksdagens webb:
Utskott säger ja till höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon

You may also like...