”Hur går det med 288:an Gimo-Börstil?”

Jag har inte läst något i media på länge om 288:an Gimo-Börstil. Har du? Jag vet ingenting, men surfade in på Trafikverkets webb och sökte på ”Börstil” och fick upp info som verkar ha blivit publicerad 10 februari 2020, eller så står det samma datum vid alla artiklar och nyheter på Trafikverkets webb (inget jag tänker granska).
Så här står det om 288:an Gimo-Börstil: – – –

Rekommendationen i åtgärdsvalsstudien blev ombyggnad av befintlig väg i
80 km/tim samt med åtgärder som förbättrar för kollektivtrafik, gång och cykel. Detta alternativ bedömdes ha stor nytta till medelhög kostnad. Vägombyggnad i befintlig sträckning för 100 km/tim redovisades också men bedömdes ha medelstor nytta till hög kostnad. Region Uppsala, i egenskap av planupprättare, har emellertid gått vidare med alternativet 100 km/tim och har prioriterat det i sin länsplan för perioden 2018-2029.

En vägplan för ombyggnad till mötesfri väg med 100 km/tim pågår under 2019. Vägen kommer troligen att gå kvar i befintlig sträckning med undantag förbi Hökhuvud där det kan bli aktuellt med en ny sträckning. Vägplanen kommer även att omfatta ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.

Läs mer om 288:an Gimo-BörstilYou may also like...