Hur ser medborgarna på sitt inflytande i Östhammars kommun?

De här medborgarundersökningarna som SCB gör åt kommunerna betalas med skattemedel. Vi betalar alltså för att få veta bl.a. hur medborgarna ser på sitt inflytande i Sveriges kommuner.
Som vanligt i de flesta mätningar går det dåligt för Östhammars kommun.

Hur ser medborgarna på sitt inflytande i Östhammars kommun?
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Östhammars kommun blev 36. Snitt 40 i landet.
För Östhammars kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget.

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet:
Kontakt lägre
Information lägre
Påverkan lägre
Förtroende lägre

Oj, så förvånad jag blir! Inte!

Men kanske folket i Östhammars kommunhus tar till sig på något sätt att deras uppdragsgivare – medborgarna – har svagt förtroende för ’styret’ år efter år efter år … Då kan det hända att de ger sig ut på ”medborgardialog” och säger ”sååå roligt att så många är med oss här i kväll, för det här gör vi ju tillsammans” och låtsas att ett ärende är naket och att medborgarna kan påverka. Så är det inte.
Ibland spelar styret in filmer där de berättar om sina planer som kanske ska genomföras (fast beslut redan finns om att driva igenom något oavsett vad medborgarna tycker) – när medborgarna har fått sagt sitt. Det kallas ”inspel” och styret tycker att inspelen är ”intressanta”.

LÄNK till den senaste rapporten:
Medborgarundersökning, Östhammar, 2020

You may also like...