I Östhammars Nyheter 27 april: Brandchef Anders Ahlström ”leker med tanken” om heltidstjänsterna i Räddningstjänsten Brandförsvaret Östhammar

Tidningar har begränsade utrymmen för sina artiklar, så även Östhammars Nyheter. Jag fick frågan från ÖN om jag ville ställa upp på en telefonintervju, vilket jag inte ville. Men, jag föreslog att få frågorna mejlade till mig. Det fick jag. Jag skrev väldigt mycket under varje fråga och mejlade tillbaka dokumentet till ÖN. Reportern var sedan p.g.a. utrymmesskäl nödgad att plocka ut det läsare kanske anser vara viktigast.
Något som inte kom med i intervjun är detta som jag tycker är viktigt eftersom jag dessutom kämpar för demokrati:
Det här ärendet om Räddningstjänsten/Brandförsvaret i Östhammars kommun och sammanslagningen med Uppsala, är så pass allvarlig att den borde ha föregåtts av en kommunal folkomröstning.
Läs Östhammars Nyheter 27 april för att ta del av brandchefens synpunkter om Östhammars Räddningstjänst och Brandförsvar!

Länk till PDF med alla frågor och mina kompletta svar till ÖN:
Östhammars Nyheter Intervju 27 april 2013

You may also like...