Ingemar Adén om 288:an mellan Gimo-Börstil

Att skaffa sig beredskap inför en eventuell kärnkraftsolycka – mycket viktigt! Östhammar är en kärnkraftskommun.

Jag citerar mig själv från inlägg i Facebookgruppen ”Håll Östhammars kommun levande”:
Apropå 288:an mellan Gimo och Börstil som är en fråga som kommunstyrelsen i Östhammar inte ”äger”. Kommunstyrelsen verkade vara väldigt på dock när det handlade om 288:ans 1:2-väg fram till Gimo.
Men här är ingen på och rätta mig om jag har fel nu:
Om det sker en kärnkraftsolycka i Forsmark ska runt 10 000 personer på den nyrustade 288:ans 1:1-väg transporteras i bussar till Gimo (utrymningsstation i sporthallen). På en 1:1-väg.
Länsstyrelsen har övat sin beredskap inför en eventuell kärnkraftsolycka i Forsmark (övningen ”Havsörnen”).
Att ha ordentliga vägar med snabb framkomlighet hör även det till beredskap, tycker jag.
Vem ”äger” den här frågan?

I kommentarer till inlägget:
I rimlighetens namn borde även väg 290 rustas, för att underlätta vid eventuell kärnkraftsolycka.
För att inte tala om 76:an!

Ingemar Adén (Boa) är djupt engagerad i väg- och säkerhetsfrågor:
Trafikverket anser att tidsvinsten 1 minut och 45 sekunder är för liten för att bygga en mötesfri väg 288 med hög trafiksäkerhet och med 100 km/tim mellan Gimo och Börstil.
Läs hela debattartikeln hos UNT/Räddningstjänsten har glömts bort

Varför sker ingen debatt om den här mycket viktiga frågan?

You may also like...