Initiativet ”Vi hjälper” i Östhammars kommun i coronatider

Östhammars kommun:
Så kan du få hjälp
Här får du hjälp att hitta civilorganisationer som kan stötta dig i coronakrisen.
Vi har här listat aktörer som erbjuder hjälp under den pågående krissituationen. Det kan vara social kontakt, stöd via telefon eller hjälp med matinköp, uthämtning av medicin mm. Listan kommer att uppdateras löpande.

Läs mer på kommunens webb: Så kan du få hjälp

You may also like...