Interimt utvecklingsråd för Öregrunds Utvecklingsgrupp

Citerat från anslagstavlan vid Öregrunds bibliotek:

”Härmed meddelas att Öregrunds Utvecklingsråd nu ersatts med ett interimt utvecklingsråd för Öregrund.
Det interima rådet ska verka för bättre förutsättningar att rekrytera kandidater till ett framtida ordinarie utvecklingsråd att väljas vid nästa allmänna möte.

Med bättre förutsättningar avses framförallt ett nytt reglemente och effektivare former för kommunal dialog som gör det mer meningsfullt att representera Öregrundsbornas intressen gentemot kommunen.

Medlemmar i det interima utvecklingsrådet i Öregrund är:
Anna Öberg
Torsten Molarin
Hans Lindström
Magnus Appelberg
Olle Pettersson
Sakarias Pettersson
Bobby Lodin (tf. ordförande)

Utöver dessa avser rådet adjungera andra personer vid behov.

Vid frågor, synpunkter eller idéer till rådet hänvisas till rådets brevlåda i biblioteket.

Öregrund den 26 februari 2020
för Öregrunds interima utvecklingsråd
Bobby Lodin (tf. ordförande)”

You may also like...