Kan din organisation ansöka om pengar hos Allmänna arvsfonden?

Allmänna arvsfonden:
Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé kan ha möjlighet att få pengar ur Allmänna arvsfonden:
Testa er idé – Allmänna arvsfonden

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av den organisation som ansöker och av det projekt som de planerar genomföra. Kontrollerna görs innan, under och efter det att en organisation får pengar.

Ett projekt i Öregrund som fick pengar från Allmänna arvsfonden var/är Wetsera:
Byggnation av allaktivitetslokal i Öregrund i Östhammars kommun – Allmänna arvsfonden

You may also like...