Kan du leva på 71 kronor om dagen?

Alldeles nyss blev jag färdig med 16 svenska texter som ska översättas till ukrainska av en bekant som själv är från Ukraina men som bott i Sverige över 20 år. Även Östhammars kommun är involverad i projektet, som syftar till att ge korrekta svar på frågor som ukrainarna i vår kommun har.
När krigsflyktingarna kom från Ukraina till vår kommun och till Öregrund handlade det om att samla in möbler, kläder, skor och allt som behövs i ett nystartat hushåll. Nu har det gått en lång tid och ukrainarna har andra behov som oftast handlar om korrekt information om vitt skilda ämnen.
Projektet med samhällsinformation från svenska till ukrainska har ett högre syfte: att bli boss över sin egen vardag och veta var korrekt information finns.

En avdelning med text jag jobbat hårt med och under flera dagar handlar om levnadskostnader och svenska ekonomiska normer.
71 kronor om dagen är den ersättning som en ensamstående krigsflykting från Ukraina förväntas leva på. Många har arbeten nu och kan försörja sig själva. Men, alla ukrainska flyktingar har inte lyckats finna arbete hur gärna de än vill arbeta och klara sig själva.

71 kronor om dagen … När jag läser dokumentet Riksnormen för försörjningsstöd (som ukrainarna inte har rätt till) dyker helt andra siffror upp och som gäller för folkbokförda i Sverige (som ukrainarna inte är). Så här ser riksnormen ut för en (1) vuxen person:
3 490 kronor per månad i personliga kostnader
1 130 kronor per månad i hushållskostnader
= 4 620 kronor varje månad.
4 620/30 = 154 kronor per dag.

Hur ska en människa kunna klara sig på 71 kronor om dagen?

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Borde gälla lika för ukrainarna som för oss andra. 71 kr räcker inte långt i dagens samhälle dessutom borde de få gå på SFI och även få tillgång till bankkonton