”Knäppgökarna i Öregrund” på agendan i Östhammars kommunhus

Den 13 februari 2020 var samtliga förvaltningschefer, ordförande och vice ordförande för alla nämnder (40-45 personer) samlade i kommunhuset för att informera och informeras om det kommunala bokslutet 2019. Samtliga förvaltningschefer hade varsitt pass.
En av dessa chefer berättade inför publik om ”knäppgökarna i Öregrund som har skickat mig ett brev.”

Reflektion kring det
Dessa knäppgökar är valberedningen för Öregrunds Utvecklingsråd. Brevet är en skrivelse med mottagare konsult Micael Sandberg, alltså ej riktad till den här förvaltningschefen i Östhammars kommunhus. Skrivelsen ger stark kritik till hur folket i Östhammars kommunhus sköter Öregrund och kustområdet. Konsult Micael Sandberg behövde få in svar från utvecklingsgrupperna för att bli färdig med sin rapport ”Östhammars kommun, Attraktivitet och Marknadsföring. Vem gör vad?”

Att ventilera sina personliga åsikter om andra människor (som saknar makt) på scen, inför publik … Riktigt, riktigt illa, särskilt då ”knäppgökarna” inte var med på mötet och kunde försvara sig.

Om en chef på riktigt tror att hen är lika populär som i sin egen inbillningsvärld, kommer samme chef att citeras utanför kommunhuset av de som finns i den riktiga världen. 

Välkommen till Östhammars kommun! Demokratins högborg!

You may also like...