En kommun med sjöbodspolicy

Köper man eller hyr en sjöbod ska man veta vad man skaffat sig för ANSVAR för fastigheten och det KULTURMILJÖOMRÅDE sjöboden finns i. Att man äger en fastighet betyder inte att man får göra som man vill med den.

En sjöbodspolicy! Det är Borgholms kommun som är rädda om sina sjöbodar:

”Våra sjöbodar ska värnas som väsentliga inslag i den öländska landskapsbilden. De är en del av regionens kustmiljö och vårt kulturarv. Sjöbodspolicyn utgör riktlinjer för handläggning av plan-, fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden.

Sjöbodspolicyn utgör även riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark för sjöbodar.

Exteriören får inte förändras på ett sätt som bryter karaktär och kulturhistoriska värden. Fönster får ej dominera väggytan. Underhåll ska ansluta till den lokala traditionen.

Marken
kring bodarna får inte bebyggas, med exempelvis altaner, trädäck, plank, staket eller på annat sätt blockeras så att allmänheten förhindras eller avhålls från att vistas i strand- eller hamnområdet kring sjöbodarna.”

(16 november 2020, kallelse kf, Borgholms kommun)

Jepp! Jag kontaktar fortfarande andra kommuner med frågor om hur de hanterar det ena och det andra, och jämför med Östhammars kommun.

You may also like...