”Kommunen lämnar inte ut allmänna handlingar”

Får du inte ut de offentliga/allmänna handlingar du begär från Östhammars kommun? Det verkar inte bättre än att många nu varken får svar på mejl eller får ut allmänna handlingar. Då kan du göra en JO-anmälan enligt råden på LawLine:
Kommunen lämnar inte ut allmänna handlingar

You may also like...