Koppar kan inte vara kapselmaterial i slutförvar av använt kärnbränsle

MKG 1 oktober 2020:

”Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har publicerat en andra rapport från LOT-upptaget i Äspölaboratoriet. I denna rapport (SKB TR-20-14) presenterar bolaget analyser och tolkningar av resultaten avseende kopparkorrosion och jämför dem med resultat från tidigare försök samt med modellberäkningar. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har gjort en första analys av rapporten och finner den vetenskapligt undermålig, men tydligt är ändå att koppar korroderar så mycket i en kärnbränsleförvarsmiljö att det inte kan användas som kapselmaterial. Nu kan Strålsäkerhetsmyndighetens SSM:s kvalitetssäkring påbörjas på allvar, och den behövs.”

Läs hela artikeln av MKG här:
Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial

You may also like...