Kostnader och budget 2010-2014, brandförsvaret i Östhammars kommun

Vi ska inte stirra oss blinda på bara kostnader, utan även ta reda på vad vi fått och får för det vi betalat och betalar för när det handlar om brandförsvaret i Östhammars kommun.
Jag börjar i alla fall nu med att lägga ut info om endast kostnaderna. Mer info kommer om hur räddningstjänsten var organiserad, vilka yrkeskategorier som fanns på stationerna i vår kommun innan sammanslagningen till en gemensam räddningsnämnd och hur planerna för stationerna samt bemanningen ser ut.
Läs gärna UNT.se/Svårt rekrytera brandmän
”Vi har inte råd med eget brandförsvar”, har Jacob Spangenberg påtalat för mig vid två tillfällen. Verkligen?

För att räkna ut hur mycket de tre kommunerna (Tierp, Östhammar, Uppsala) ska betala till den gemensamma räddningsnämnden användes (används?) den formel jag skrivit av och fotograferat. I formeln skiljer man på ”kostnad” och ”kommunbidrag” och även på ”kommuninvånarantalet” och ”totala kommuninvånarantalet”. Vill du ha en förklaring av formeln kan du vända dig till kommunchefen i Östhammars kommun, Peter Nyberg.

Personal och brandstationer samt brandvärn:
Heltidsstation
i Östhammar: 8 heltidsanställda – stationen bemannad dygnet runt sedan 1982 (med ett kortare avbrott under Rtj Norduppland).
RIB-stationer i Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk, Östhammar Brandvärn på Gräsö

ÅR 2010
Arbetsgivare:
Räddningstjänsten Norduppland
Kostnad resultat kommunbidrag Östhammar:
16 432 000 kronor
Källa: Östhammars kommun. Budget 2011. Flerårsplan 2012-2014. Sidorna 10 och 12.


ÅR 2011
Arbetsgivare:
Räddningstjänsten Norduppland
Kostnad resultat kommunbidrag Östhammar:
15 932 000 kronor

Källa: Östhammars kommun. Budget 2011. Flerårsplan 2012-2014. Sidorna 10 och 12.
”Räddningstjänstens budget minskas med 0,5 Mkr” (sidan 10).


ÅR 2012
Arbetsgivare:
Uppsala Brandförsvar
Kostnad resultat kommunbidrag Östhammar:
19 834 823 kronor

Källa: Dokument hämtat hos Östhammars kommun


ÅR 2013
Arbetsgivare:
Uppsala Brandförsvar
Kostnad årsbudget:
20 756 000 kronor

Källa: Delårsuppföljning januari-augusti 2013, sidan 6. Fastställd av Räddningsnämnden 1 oktober 2013


ÅR 2014
Arbetsgivare:
Uppsala Brandförsvar
”Budget för räddningstjänst ökas med 1 150 000 kronor för att uppnå avtalad ersättning till den gemensamma räddningsnämnden”:
21 906 000 kronor
Källa: Östhammars kommun, Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017, sidan 12.

formeln

You may also like...