Kvarteret Fjället utvecklas under år 2022

Jag sammanfattar svaret jag fick idag från Östhammarshems VD Jessica Eliardsson.
Min fråga: Vad händer med bygge av ett till flerfamiljshus i kvarteret Fjället?
Sammanfattande svar:
* Kvarteret Fjället kommer RoT-renoveras och konverteras till bergvärme och varmhyra under 2022.
* Ett par lokalutrymmen i kvarteret kommer att konverteras till bostäder.
( I övrigt finns inga nya vattenrätter innan VA-frågan är utredd.)

You may also like...