Lag om bostadsförsörjningsplan sedan 1 januari 2014 – Östhammars kommun har ingen

Lagen om bostadsförsörjningsplan trädde i kraft 1 januari 2014. Men någon sådan plan finns inte i Östhammars kommun. Kan man kalla det för lagbrott, eller?
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).
Den kommunala bostadsförsörjningsplanen borde gå att nå via sökrutan på kommunens hemsida. Hittar du någon plan där? http://www.osthammar.se
I senaste protokollet från Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta 12 september 2016, står att läsa vid punkt 6 Övriga frågor: ”Bostadsförsörjningsplan kommer snart ut på remiss”.
Länk: Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 

You may also like...

1 Response

 1. Admin skriver:

  Nu är den första bostadsförsörjningsplanen på gång:

  ”Bostadsförsörjningsplan

  Syfte
  Bostadsförsörjningsplanen ska skapa förutsättningar för Östhammars kommuns invånare att leva i goda bostäder. Planen ska visa prioriteringar och åtgärder för Östhammars kommuns bostadspolitik.

  Planen kommer innehålla en nulägesbeskrivning av befolkningsutvecklingen och behovet av bostäder, den lokala bostadsmarknaden samt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

  Tidsplan
  Underlag klart i oktober, arbetsmöte med folkvalda politiker under november och därefter antagande i fullmäktige

  Kontakt
  Torsten Blomé”

  http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/aktuella-fragor-i-kommunen