Lägesbeskrivning – Öregrunds interima utvecklingsråd

Medlemmarna i Öregrunds interima utvecklingsråd:
Utvecklingsrådet är fortfarande interimt och vi vill förklara varför och hur vi tänker framåt.”

Läs hela inlägget på rådets webbsida: Öregrunds Utvecklingsråd

You may also like...