Månadslön för de fyra högst betalda tjänstemännen inom samhällsbyggnad i fyra kommuner: Norrtälje, Uppsala, Tierp och Östhammar

Offentliga uppgifter som jag begärde ut för några veckor sedan.
Månadslön för de fyra högst betalda tjänstemännen inom samhällsbyggnad i fyra kommuner: Norrtälje, Uppsala, Tierp och Östhammar + arvode för de som tar hand om hela Sverige: ledamöterna i riksdagen.

Uppsala: 110 000 kronor: Affärsstrateg, Tobias Fröberg.
Östhammar: 101 000 kronor: Kommundirektör, Peter Nyberg
Uppsala: 100 000 kronor: Stadsbyggnadsdirektör, Christian Blomberg.

Uppsala: 89 800 kronor: Bitr. Stadsbyggnadsdirektör, Anna Axelsson.
Uppsala: 83 900 kronor: Projektledare, Gabriella Burel.
Norrtälje: 88 600 kronor: Projektchef, Roger Gustafsson.
Norrtälje: 86 600 kronor: Förvaltningsdirektör, Anna Keskitalo.
Norrtälje: 83 640 kronor: Stadsarkitekt, Charlotte Köhler.

Östhammar: 78 200 kronor: Chef sektor samhälle, Ulf Andersson.
Norrtälje: 76 600 kronor: Avdelningschef, Helena Purmonen.
Riksdagen: 71 500 kronor i grundarvode för ledamöterna i riksdagen.
Östhammar: 71 000 kronor: Verksamhetschef Attraktiv kommun, Elin Dahm.

Tierp: 66 500 kronor: Chef för fastighetsenheten, Thomas Kihlström.
Östhammar: 66 000 kronor. Verksamhetschef Växande kommun: Marie Berggren.

Tierp: 53 500 kronor: Enhetschef Förvaltning och Genomförande, Maria Pettersson.
Tierp: 53 000 kronor: Projektledare, Dan Hedlund.
Tierp: 52 500 kronor: Chef Miljö- och hälsoskydd, Henrik Jokijärvi.

You may also like...