Märket Svenskt Kött = 100 % svenskt kött från född till förpackad

svenskt köttJordbruksaktuellt: Sedan tidigare har det funnits krav på ursprungsmärkning av nötkött, men inte för övriga djurslag. De nya reglerna för gris, får, get och fågel som nu införs ändrar på detta.
Från 1 april 2015 måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Däremot måste det inte stå i vilket land djuret föddes.
På färskt, kylt eller fryst kött från 1) gris, 2) får, 3) get och 4) fågel måste det framgå var djuret är uppfött och slaktat.
Märket Svenskt Kött står för att djuret är 1) fött 2) uppfött och 3) slaktat i Sverige. Produkten är också 4) tillverkad och 5) förpackad i Sverige.
Om köttet märkts med ”ursprung Sverige” eller ”Svenskt kött” innebär det, precis som för nötkött, att djuret måste ha levt hela sitt liv och slaktats i Sverige. Märkning med en svensk flagga betyder samma sak.
Reglerna gäller ej för bearbetade produkter som t.ex. korv, rökt kött m.m. Där kan företag istället använda märket Svenskt Kött som vägledning för konsumenter som vill ha svenskt kött.

Läs mer hos Svensk Kött/ Ny lag om ursprungsmärkning av kött inom EU:
http://www.svensktkott.se/aktuellt/nyheter/ny-lag-om-ursprungsmarkning-av-kott-inom-eu

You may also like...